Begrippenlijst overheidsopdrachten

Wat is de aanbestedingswet?

Begrippenlijst Wat is de aanbestedingswet? De overheid (Nederland) moet zich aan bepaalde regels houden bij aanbestedingen. Door deze regels kopen overheden integer in. En ze krijgen de beste kwaliteit voor een zo goed mogelijke prijs. Ondernemers krijgen door de regels een eerlijke kans om een overheidsopdracht te winnen. De regels staan in de Aanbestedingswet 2012.

Read More »

Wat is e-Procurement?

Begrippenlijst Wat is E-Procurement? E-procurement (België) is een platform dat door de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie (FOD P&O) werd opgezet en het ondernemingen en overheidsdiensten mogelijk maakt de hele procedure voor de plaatsing van overheidsopdrachten volledig elektronisch en transparant te organiseren, te beheren en te volgen. Binnen e-Procurement vindt u 5 applicaties die u

Read More »

Wat is een gunning?

Begrippenlijst Wat is een gunning? De gunning van de opdracht is de beslissing van de aanbestedende overheid om de gekozen inschrijver aan te wijzen. De term gunning wordt gebruikt voor de laatste fase van een aanbesteding. De inschrijver die voldoet aan de inschrijvingsvereisten en/of de gunningscriteria krijgt de opdracht gegund. Een gunning is in principe

Read More »

Wat is een raamcontract?

Begrippenlijst Wat is een raamcontract? Wat is een raamovereenkomst? Een raamcontract is een overeenkomst tussen één of meer aanbestedende diensten en één of meer ondernemers. Via de raamovereenkomst legt de aanbestedende dienst voor een bepaalde periode de voorwaarden vast over de te plaatsen opdrachten, namelijk voor de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden. Na het

Read More »

Wat is een marktconsultatie?

Begrippenlijst Wat is een marktconsultatie? Marktconsultatie, ook wel bekend onder namen als ‘marktdialoog’ of het Engelse ‘market dialogue’, het is een ‘door een aanbestedende dienst georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding.   De overheid verkrijgt nuttige kennis en knowhow vanuit de markt in voorbereiding op een aanbesteding. De marktpartijen worden geïnformeerd over

Read More »

Wat zijn NUTS-codes?

Begrippenlijst Wat zijn NUTS-codes? De NUTS-code is een code die door Eurostat aan territoriale eenheden wordt toegekend (NUTS=Nomenclature d’Unités Territoriales Statistiques) van de ganse Europese Unie.   De NUTS-code wordt gebruikt om de geografische ligging van de aanbestedende overheid of plaats van uitvoering van de overheidsopdracht weer te geven.   Elke overheidsopdracht die in de

Read More »

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef