Wat is het Bulletin der Aanbestedingen?

De overheid maakt haar overheidsopdrachten bekend via het Bulletin der Aanbestedingen (BDA).

Het Bulletin der aanbestedingen werd uitgegeven door het Belgisch Staatsblad tussen 2000 en 2010. Overheidsopdrachten tot en met 31 december 2010 werden aangekondigd op de website van het Belgisch Staatsblad.

Wat is het Bulletin der Aanbestedingen?

De opdrachten waarvoor enkel een Belgische bekendmaking verplicht is, vergen alleen een bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen. Een aanbesteder kan niettemin eveneens een bekendmaking doen in het Publicatieblad van de Europese Unie, op voorwaarde dat de aankondiging elektronisch gebeurt met inachtneming van het format en de modaliteiten voor de Europese bekendmaking.

 

Het Publicatieblad van de Europese Unie wordt verzorgd door de Europese Commissie en de diensten ervan zijn gevestigd te Luxemburg. De bekendmakingen zijn te consulteren op de website ted.europa.eu.

 

Het Bulletin der Aanbestedingen, het voormalig officieel nationaal publicatieplatform, is sinds 1 januari 2011 geïntegreerd in e-Notification. Elke overheidsopdracht kan hier zowel op nationaal als op Europees niveau gepubliceerd worden .

 

Naast de BDA-omgeving biedt e-Notification eveneens de Free Market-omgeving aan. In deze omgeving kunt u op zoek gaan naar aankondigingen die niet in de BDA-omgeving gepubliceerd worden (bv opdrachten onder de nationale publicatiedrempel). Deze opdrachten zijn ook terug te vinden bij Tender-Alert. Bedrijven kunnen via handige filters deze opdrachten detecteren.

Bekendmakingsvoorschriften Bulletin der Aanbestedingen

De bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen mag:

  • geen andere inhoud hebben dan die in het Publicatieblad van de Europese Unie;
  • niet gebeuren vóór de datum van bekendmaking van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie. Niettemin kan de bekendmaking in ieder geval in het Bulletin der Aanbestedingen plaatsvinden indien de aanbesteder niet binnen de twee dagen na de bevestiging van de ontvangst van de aankondiging is geïnformeerd over de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Wat is e-Notification?

Via deze applicatie kunnen openbare aankopers de aankondigingen van hun overheidsopdrachten elektronisch publiceren.

Meer en meer overheidsopdrachten en betalingen bij de Vlaamse overheid worden elektronisch afgehandeld, waardoor de procedure sneller en efficiënter kan verlopen. Die elektronische procedure noemt men e-Procurement. Alle overheden in België werken met dezelfde federale applicaties, namelijk e-Notification, e-Tendering en e-Invoicing.

  • e-Notification: hiermee kunnen overheidsdiensten online overheidsopdrachten bekendmaken en bestekken beschikbaar stellen.
  • e-Tendering: via deze applicatie kunnen kandidaat-inschrijvers hun offerte en andere documenten elektronisch indienen en weten zij meteen dat hun offerte werd ontvangen.
  • e-Invoicing: een centraal platform (Mercurius) voor digitale ontvangst van facturen (e-facturatie).

Het gebruik van e-Tendering is verplicht bij de Vlaamse overheid. Ook e-Invoicing wordt stap voor stap verplicht. Sinds 1 januari 2015 kan de Vlaamse overheid facturen digitaal ontvangen en verwerken. Ook uitgaande facturatie zal elektronisch verlopen. De Vlaamse overheid streeft naar een algemene digitale aanlevering van factuurinformatie:

  • Voor overheidsopdrachten uitgeschreven vanaf 1 januari 2017 is e-facturatie verplicht.
  • Kleine ondernemingen die facturen sturen voor opdrachten onder 8.500 euro konden uitstel krijgen tot 1 januari 2018.

Bij de Vlaamse overheid is er geen centrale dienst die een overzicht bijhoudt van alle aangekondigde overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid.

Lijst van e-Senders

e-Senders zijn organisaties die officiëel geaccrediteerd en gekwalificeerd zijn om overheidsopdrachten ter publicatie door te sturen naar het e-Procurement platform.

 

De onderstaande organisaties zijn geregistreerd als officiële e-Senders voor het federale e-Procurement platform:

  • 3P
  • Ordiges
  • Cipal

Wat is het Publicatieblad van de Europese Unie (TED)?

TED (Tenders Electronic Daily) is het supplement van het Publicatieblad van de Europese Unie, waarin de Europese overheidsopdrachten worden aangekondigd. U vindt er informatie over overheidsopdrachten in de EU, de Europese Economische Ruimte en soms daarbuiten, die volgens de betrokken EU-regels aangekondigd moeten worden.

 

De opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de Europese drempels, zijn onderworpen aan de Europese bekendmaking (art. 13 KB Plaatsing). Dit geldt voor de opdrachten in hun geheel genomen, als ze niet worden opgesplitst, maar ook voor de opdrachten of percelen waarin ze zijn opgesplitst (cf. ramingsregels).

 

De Europese bekendmaking bestaat uit een aankondiging van opdracht, een aankondiging van gegunde opdracht en desgevallend een vooraankondiging (art. 14 KB Plaatsing).

Bij Tender-Alert vind je alle Belgische gepubliceerde overheidsopdrachten. Registreer je voor het Gratis Abonnement en ontdek hoe het werkt.

Deel dit artikel

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook

Top Posts

overzicht overheidsopdrachten

Meer artikels.

overheidsopdrachten offerte indienen

Hoe een offerte digitaal indienen?

Overheden willen het afhandelen van overheidsopdrachten vereenvoudigen en ze transparanter en efficiënter laten verlopen. Om die reden heeft de federale dienst e-Procurement een platform ontwikkeld waarop overheidsopdrachten elektronisch kunnen worden afgehandeld en dit vanaf de aankondiging tot de gunning van de opdracht. Dit artikel werd geschreven met de hulp van een uitgegeven handleiding van de

Read More »
openbare aanbestedingen Nederland

Openbare Aanbestedingen Nederland

In Nederland verschijnen alle aanbestedingen van de overheid helemaal digitaal. Voor de manier waarop maakt het uit of de prijs van de aanbesteding onder of boven de Europese drempelwaarden ligt.                                                                                             Bekendmaking aanbestedingen in Nederland Alle overheden zijn wettelijk verplicht hun nationale en Europese aanbestedingen via het aankondigingenplatform van TenderNed te publiceren. Zo vinden ondernemingen alle

Read More »
Overheidsopdrachten voor beginners

Overheidsopdrachten voor beginners

Als ondernemer zaken doen met de overheid? Dan ben je maar beter op de hoogte over de werking van overheidsopdrachten. Er zijn immers wel wat regeltjes en wetgeving van toepassing als je voor de overheid aan de slag wil. In dit artikel zetten we je alvast op weg en vertellen we je hoe je overheidsopdrachten

Read More »

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef