Erkenning van aannemers voor overheidsopdrachten

Bij overheidsopdrachten voor werken moet u als aannemer erkend zijn. Met die erkenning bewijst u uw technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit. Om een erkenning te kunnen krijgen, moet u een aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een overheidsopdracht van werken, moet een aannemer voor die werken erkend zijn. Met die erkenning bewijst de aannemer zijn:

  • technische bekwaamheid
  • financiële draagkracht
  • en professionele integriteit.

De erkenning van een aannemer wordt gegeven:

  • voor een bepaalde categorie of ondercategorie van werken
  • en voor een geldigheidsduur van 5 jaar.
De aannemer dient een aanvraag in bij de federale overheid:
  • De Dienst Erkenning der Aannemers (Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie) ontvangt de aanvraag en voert een onderzoek uit.
  • De federale ‘Commissie voor erkenning der aannemers’ verleent een advies.
  • Dat advies leidt tot een besluit tot erkenning (of niet-erkenning).

Vervolgens treedt de gewestelijke overheid op:

  • Het erkenningsbesluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de ter zake bevoegde gewestelijke minister (in Vlaanderen gaat het om de Vlaamse minister-president, bevoegd voor facilitair management).
  • Zodra die minister de erkenning heeft ondertekend, is de erkenning voltooid.

De FOD Economie beheert het erkenningssysteem van de aannemers en verzekert het secretariaat van de Commissie voor erkenning der aannemers. De aanvraagformulieren voor uw erkenning vindt u op de website.

 

erkenning klasse aannemer

Wil jij ook op de dagelijks op de hoogte zijn van nieuwe projecten? Laat het ons weten.