Erkenning & Klasse van aannemers

Bij overheidsopdrachten voor werken moet u als aannemer erkend zijn. Met die erkenning bewijst u uw technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit. Om een erkenning te kunnen krijgen, moet u een aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Erkenning aannemer opzoeken

De FOD Economie beheert het erkenningssysteem van de aannemers en onderzoekt daarbij de erkenningen volgens een bepaalde procedure.

Hier vindt je de databank aan erkende aannemers. Via bepaalde criteria kan je een opzoeking doen in de database van erkende aannemers.

Deze database wordt door de FOD Economie voortdurend bijgewerkt. 

Een erkende onderneming mag niet om het even welk werk voor om het even welk bedrag uitvoeren.

 

Zoals gezegd verschilt de aard en de moeilijkheidsgraad van overheidswerken en worden ze ingedeeld in categorieën en onder categorieën.

erkenning klasse aannemer

Erkenning aannemer procedure

Om in aanmerking te kunnen komen voor een overheidsopdracht van werken, moet een aannemer voor die werken erkend zijn. Met die erkenning bewijst de aannemer zijn:

  • technische bekwaamheid
  • financiële draagkracht
  • en professionele integriteit.

De erkenning van een aannemer wordt gegeven:

  • voor een bepaalde categorie of ondercategorie van werken
  • en voor een geldigheidsduur van 5 jaar.
De aannemer dient een aanvraag in bij de federale overheid:
  • De Dienst Erkenning der Aannemers (Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie) ontvangt de aanvraag en voert een onderzoek uit.
  • De federale ‘Commissie voor erkenning der aannemers’ verleent een advies.
  • Dat advies leidt tot een besluit tot erkenning (of niet-erkenning).

Vervolgens treedt de gewestelijke overheid op:

  • Het erkenningsbesluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de ter zake bevoegde gewestelijke minister (in Vlaanderen gaat het om de Vlaamse minister-president, bevoegd voor facilitair management).
  • Zodra die minister de erkenning heeft ondertekend, is de erkenning voltooid.

De FOD Economie beheert het erkenningssysteem van de aannemers en verzekert het secretariaat van de Commissie voor erkenning der aannemers. De aanvraagformulieren voor uw erkenning vindt u op de website.

 

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef