Wat is een Europese aanbesteding?

De term openbare Europese aanbesteding al wel eens horen vallen? Top! Wil je samenwerken met overheden, dan ga je deze term wel vaker horen. Heeft dit te maken met diensten leveren aan de Europese Gemeenschap? Wij vertellen je er wat meer over, maar we kunnen al wel verklappen dat werken, leveringen of diensten perfect in eigen land uitgevoerd kunnen worden.

Een openbare Europese aanbesteding?

Deze term wordt gebruikt om aanbestedingen te duiden die volgens bepaalde Europese richtlijnen zijn opgesteld. Een aantal richtlijnen en wetgevingen verplicht overheden binnen Europa immers om overheidsopdrachten die een bepaald budget overschrijden uit te schrijven via de procedures van een Europese aanbesteding. Het kan dus wel degelijk gaan om werken, leveringen of diensten binnen het eigen land.

Afhankelijk van de drempelbedragen

Of een land binnen de EU een openbare Europese aanbesteding moet uitschrijven, hangt dus van het drempelbedrag af. Deze zijn voor alle landen in de EU gelijk. Om de 2 jaar worden deze bedragen herbekeken door de Europese Commissie. Om deze aanbestedingen in goede banen te leiden werden er ‘Richtlijnen’ opgesteld. Per Richtlijn kan het bedrag verschillen. Weet trouwens dat je als ondernemer ook kunt meedingen naar aanbestedingen binnen een andere EU-lidstaat. Hier heb je zelfs geen buitenlandse vestiging in dat land voor nodig. Zo kan de vrije markt binnen de Europese Unie spelen.

Openbare of niet-openbare procedure?

Openbare Europese aanbestedingen of overheidsopdrachten verlopen vaak via 2 standaardprocedures namelijk: de openbare procedure of de niet-openbare procedure. De overige procedures vind je hier.

 

  • Openbaar
    Bij deze procedure kan elk bedrijf zich aanmelden en een offerte indienen. Enkel plannen en offerte die voldoen aan de eisen in de openbare aanbesteding worden meegenomen in de beoordeling. Deze procedure omvat maar 1 ronde, waarin gekeken wordt naar wie de beste oplossing biedt en geschikt is voor de aanbesteding.

  • Niet-openbaar
    Deze procedure is quasi gelijk aan de vorige, maar hier zijn er 2 rondes voorzien. Hier is er een vooraanmelding tijdens de selectiefase. Enkel effectief geselecteerde bedrijven mogen vervolgens hun plan/offerte voor de overheidsopdracht ook effectief indienen. Er zijn steeds minimaal 3 partijen nodig in de tweede ronde. Dit om de concurrentie levendig te houden en een correcte procedure te garanderen.

Wat is het verschil met een Vlaamse of Belgische aanbesteding?

Ook voor overheidsopdrachten onder de Europese drempelwaarde worden aanbestedingen uitgeschreven. Dit worden ook wel nationale aanbestedingen genoemd. De meeste procedures hiervoor leunen dicht aan tegen die van de Europese variant. Er zijn echter ook onderhandse aanbestedingen. Deze hoeven niet opengesteld te worden voor alle bedrijven en de regels zijn minder strikt. Wel moeten de keuzes en eisen objectief, transparant en proportioneel zijn. Dit om misbruik te voorkomen.

Geen enkele openbare Europese aanbesteding missen?

Wil je geen enkele overheidsopdracht meer missen en steeds je kans kunnen wagen? Meld je aan en ontvang steeds alle relevante overheidsopdrachten in je mailbox.

 

Nog niet uitgelezen over de Europese aanbestedingen? Op deze website van de EU vind je meer informatie.

Deel dit artikel

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook

Top Posts

overzicht overheidsopdrachten

Meer artikels.

openbare aanbestedingen België

Openbare Aanbestedingen België

Een overheid die een opdracht wil laten uitvoeren (werk, levering of dienst) moet de reglementering op de overheidsopdrachten naleven. Die reglementering moet ervoor zorgen dat iedere geïnteresseerde opdrachtnemer een gelijke kans krijgt om de opdracht te verwerven. De mededinging is dan ook het belangrijkste basisbeginsel van de overheidsopdrachtenreglementering omdat het de beste garantie vormt voor

Read More »
bulletin der aanbestedingen

Wat is het Bulletin der Aanbestedingen?

De overheid maakt haar overheidsopdrachten bekend via het Bulletin der Aanbestedingen (BDA). Het Bulletin der aanbestedingen werd uitgegeven door het Belgisch Staatsblad tussen 2000 en 2010. Overheidsopdrachten tot en met 31 december 2010 werden aangekondigd op de website van het Belgisch Staatsblad. Wat is het Bulletin der Aanbestedingen? De opdrachten waarvoor enkel een Belgische bekendmaking

Read More »

Waarom overheidsopdrachten?

Wil je als ondernemer zaken doen met de overheid? Dan moet je waarschijnlijk intekenen op overheidsopdrachten. Maar wat is zo’n overheidsopdracht nu eigenlijk, hoe ontdek je ze en hoe zorg je ervoor dat je offerte in aanmerking wordt genomen. Wij geven je graag wat meer informatie. Wat is een overheidsopdracht? Kort samengevat is een overheidsopdracht

Read More »

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef