Informatie overheidsopdrachten

Heb je vragen? Contacteer ons, wij helpen je graag verder!

Al de informatie omtrent overheidsopdrachten die jij als ondernemer nodig hebt.

Heb je vragen? Contacteer ons, wij helpen je graag verder!

Voor meer informatie omtrent overheidsopdrachten bekijk zeker onze blog.

Drempelbedragen

Drempelbedragen overheidsopdrachten Drempelbedragen Europa Bij de plaatsing van een overheidsopdracht moet de aanbesteder rekening houden met de Europese drempelbedragen. Deze geven aan of de opdracht al dan niet onderworpen is aan het Europees regime. Alle drempelbedragen zijn bedragen exclusief BTW (artikel 4 Richtlijn 2014/24/EU en artikel 3 KB Plaatsing).   De Europese drempelbedragen voor 2020-2021 zijn

Read More »

Procedures

Overzicht procedures Alvorens een overheidsopdracht formeel te kunnen opstarten, moet de aanbesteder de plaatsingsprocedure kiezen en moet deze (afhankelijk van de omvang van de opdracht) worden goedgekeurd. De plaatsingsprocedures kunnen worden opgesplitst in drie categorieën, de gemeenrechtelijke plaatsingsprocedures, de onderhandelingsprocedures en de specifieke procedures. De verschillende procedures die een aanbestedende dienst mag gebruiken zijn gekoppeld

Read More »

Wetgeving

Wetgeving overheidsopdrachten Wanneer de overheid bepaalde diensten, leveringen, werken wil bestellen bij ondernemingen, dan moet zij de regelgeving voor overheidsopdrachten naleven. U kunt als onderneming uw dienstverlening aanbieden aan de overheid, maar de overheid kan enkel overeenkomsten sluiten volgens specifieke regels en procedures, waarbij u samen met andere ondernemingen meedingt naar een opdracht. De Belgische

Read More »

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers voor overheidsopdrachten Bij overheidsopdrachten voor werken moet u als aannemer erkend zijn. Met die erkenning bewijst u uw technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit. Om een erkenning te kunnen krijgen, moet u een aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Om in aanmerking te kunnen komen voor

Read More »

Wat is een overheidopdracht?

Wat zijn overheidsopdrachten? Inzetten op overheidsopdrachten met uw onderneming? Ontdek hier alles wat u moet weten om u kandidaat te kunnen stellen voor overheidsopdrachten in België. Een overheidsopdracht: alles wat u moet weten Heeft u interesse om samen te werken met de overheid? Dat kan. Voor vele bedrijven is het namelijk interessant om met de

Read More »

Wat zijn CPV-codes?

Wat zijn CPV-codes? De Common Procurement Vocabulary (CPV-codes) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU. Alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken hebben een eigen code gekregen. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen alsook Belgische aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen.   Een aanbestedende overheid moet bij het uitschrijven van een overheidsopdracht een “CPV”-code toekennen

Read More »

Wat zijn NUTS-codes?

Wat zijn NUTS-codes? De NUTS-code is een code die door Eurostat aan territoriale eenheden wordt toegekend (NUTS=Nomenclature d’Unités Territoriales Statistiques) van de ganse Europese Unie.   De NUTS-code wordt gebruikt om de geografische ligging van de aanbestedende overheid of plaats van uitvoering van de overheidsopdracht weer te geven.   Elke overheidsopdracht die in de Europese

Read More »
gratis abonnement overheidsopdrachten

Wil jij ook op de hoogte blijven van nieuwe overheidsopdrachten? Laat het ons hier weten.

Voor meer informatie omtrent overheidsopdrachten bekijk zeker onze blog:

openbare aanbestedingen Nederland

Openbare Aanbestedingen Nederland

In Nederland verschijnen alle aanbestedingen van de overheid helemaal digitaal. Voor de manier waarop maakt het uit of de prijs van de aanbesteding onder of boven de Europese drempelwaarden ligt.                                                                                            

Read More »
openbare aanbestedingen België

Openbare Aanbestedingen België

Een overheid die een opdracht wil laten uitvoeren (werk, levering of dienst) moet de reglementering op de overheidsopdrachten naleven. Die reglementering moet ervoor zorgen dat iedere geïnteresseerde opdrachtnemer een gelijke

Read More »