Al de informatie omtrent overheidsopdrachten die jij als ondernemer nodig hebt.

Heb je vragen? Contacteer ons, wij helpen je graag verder!

Voor meer informatie omtrent overheidsopdrachten bekijk zeker onze blog.

Informatie overheidsopdrachten

Heb je vragen? Contacteer ons, wij helpen je graag verder!

Drempelbedragen

Drempelbedragen overheidsopdrachten 2021 Drempelbedragen overheidsopdrachten Europa Bij de plaatsing van een overheidsopdracht moet de aanbesteder rekening houden met de Europese drempelbedragen. Deze geven aan of de opdracht al dan niet onderworpen is aan het Europees regime.   Deze Europese drempels zijn in feite internationale drempels, die sinds 1 januari 1996 zijn op basis van een

Read More »

Procedures

Overzicht procedures overheidsopdrachten Alvorens een overheidsopdracht formeel te kunnen opstarten, moet de aanbesteder de plaatsingsprocedure kiezen en moet deze (afhankelijk van de omvang van de opdracht) worden goedgekeurd.    De verschillende procedures die een aanbestedende dienst mag gebruiken zijn gekoppeld aan de wetgeving en aan de sectoren.  Meer info omtrent de drempelbedragen in België ,

Read More »

Wetgeving

Wetgeving overheidsopdrachten Wanneer de overheid bepaalde diensten, leveringen, werken wil bestellen bij ondernemingen, dan moet zij de regelgeving voor overheidsopdrachten naleven. De overheid moet rekening houden met regels, drempelwaarde en procedures, waarbij u samen met andere ondernemingen meedingt naar een opdracht. Wet overheidsopdrachten België De Belgische wetgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving

Read More »

Erkenning van aannemers

Erkenning & Klasse van aannemers Bij overheidsopdrachten voor werken moet u als aannemer erkend zijn. Met die erkenning bewijst u uw technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit. Om een erkenning te kunnen krijgen, moet u een aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Erkenning aannemer opzoeken De FOD Economie beheert

Read More »

Wat is het Bulletin der Aanbestedingen?

De overheid maakt haar overheidsopdrachten bekend via het Bulletin der Aanbestedingen (BDA). Het Bulletin der aanbestedingen werd uitgegeven door het Belgisch Staatsblad tussen 2000 en 2010. Overheidsopdrachten tot en met 31 december 2010 werden aangekondigd op de website van het Belgisch Staatsblad. Wat is het Bulletin der Aanbestedingen? De opdrachten waarvoor enkel een Belgische bekendmaking

Read More »

Wat is een tender?

Wat is een tender? Wat zijn een tenders? In zijn eenvoudigste vorm is tenderen het proces waarbij een organisatie die goederen/diensten nodig heeft of werken wil laten uitvoeren, andere partijen uitnodigt een voorstel of offerte in te dienen om deze goederen/diensten te leveren of om werken uit te voeren. Hierbij verwijzen tenders meestal naar het

Read More »

Wil jij ook op de hoogte blijven van nieuwe overheidsopdrachten? Laat het ons weten.

Voor meer informatie omtrent overheidsopdrachten bekijk zeker onze blog:

openbare aanbestedingen Nederland

Openbare Aanbestedingen Nederland

In Nederland verschijnen alle aanbestedingen van de overheid helemaal digitaal. Voor de manier waarop maakt het uit of de prijs van de aanbesteding onder of boven de Europese drempelwaarden ligt.                                                                                            

Read More »

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef