Offerte Ondertekenen Overheidsopdrachten

Uw offerte ondertekenen: drie gouden tips

U speurt naar overheidsopdrachten, ploegt door bestekken en spendeert avonden aan het samenstellen van uw offerte. Al die tijd en moeite kunnen verloren gaan, als uw offerte niet correct is ondertekend. Aanbesteders zijn immers onverbiddelijk: de niet correcte ondertekening leidt tot substantiële onregelmatigheid en uw lage prijs zal hen niet overtuigen… Om dit te vermijden, geven we u drie gouden tips.

Tip 1 – Beter beginnen bij het bestek van de overheidsopdracht!

Als ondernemer gaat uw aandacht uit naar de kern van de overheidsopdracht. De technische specificaties interesseren u vast meer dan een zoveelste – doorgaans overbodige – herhaling van de wet. Nochtans kan hier een addertje onder het gras verborgen zitten. Het bestek kan de wet soms aanvullen. Zo kan de aanbesteder in een niet-openbare procedure of een mededingingsprocedure met bekendmaking bijvoorbeeld de ondertekening van de aanvraag tot deelneming verplichten, hoewel dit in deze eerste fase wettelijk niet verplicht is. Leest u over die bepaling, en rekent u erop dat de uiteindelijke ondertekening van de offerte, in de tweede fase, wel zal volstaan, dan loopt u het risico uit de verdere plaatsingsprocedure geweerd te worden!

Tip 2 – Tweelingen zijn nooit identiek!

Heeft uw onderneming een moederbedrijf of zustervennootschap? Let dan tweemaal zo goed op. Wanneer u een offerte (digitaal) indient, doet u wellicht dat namens één rechtspersoon. Alle documenten in uw offerte dienen, vanzelfsprekend, dan ook te verwijzen naar diezelfde rechtspersoon. Dat lijkt zo logisch als wat, maar ettelijke miljoenen gingen al verloren omdat het elektronisch ondertekende indieningsrapport naar onderneming 1 verwijst, maar het ingediende offerteformulier onderneming 2 vermeldt. Beide ondernemingen blijven met lege handen achter. Geen van beiden heeft immers een volledig en correct ondertekende offerte ingediend. Dat beide rechtspersonen op hetzelfde adres gevestigd zijn, en misschien zelfs door dezelfde natuurlijke persoon kunnen vertegenwoordigd worden, verandert niets aan het probleem. Anders gezegd: een tweeling lijkt misschien identiek, maar is dat niet.

Tip 3 - Dag dagelijks bestuur!

Hoewel u misschien regelmatig aan overheidsopdrachten deelneemt, meende de Raad van State tot voor kort dat het indienen van een offerte geen daad van dagelijks bestuur kon zijn. Die principiële beoordeling ging recent op de schop. Door de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd duidelijker bepaald wat het dagelijks bestuur van een vennootschap omvat. Dit zijn, volgens artikel 7:121, “de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.” Een aanbesteder lijkt dus niet meer zonder verder nazicht te mogen stellen dat een offerte die is ondertekend door iemand die zich baseert op deze bepalingen inzake dagelijks bestuur, onregelmatig is. De vernieuwde rechtspraak van de Raad van State lijkt aanbesteders tot een concreet onderzoek te dwingen. Zij zullen dan specifiek moeten onderzoeken of het ondertekenen van de bewuste offerte voor uw onderneming een daad van dagelijks bestuur is. Daarop rekenen is onverstandig. In elk geval zal het onderzoek ook u tijd en moeite kosten. Veel eenvoudiger is het toevoegen van een correct opgestelde bijzondere volmacht, of uw statuten meteen te verduidelijken, en van een werkbare handtekeningsclausule te voorzien. Zo heeft u meteen gelijk, en hoeft u geen gelijk te krijgen.

Overheidsopdrachten vinden in België?

Wil je meedoen aan openbare aanbestedingen en voor de overheid aan de slag in België? Contacteer ons we kijken samen met u hoe we interessante projecten kunnen detecteren.

Deel dit artikel

LinkedIn
Facebook

Top Posts

overzicht overheidsopdrachten

Meer artikels.

europese aanbestedingen

Wat is een Europese aanbesteding?

De term openbare Europese aanbesteding al wel eens horen vallen? Top! Wil je samenwerken met overheden, dan ga je deze term wel vaker horen. Heeft dit te maken met diensten leveren aan de Europese Gemeenschap? Wij vertellen je er wat meer over, maar we kunnen al wel verklappen dat werken, leveringen of diensten perfect in

Read More »
overheidsopdrachten offerte indienen

Hoe een offerte digitaal indienen?

Overheden willen het afhandelen van overheidsopdrachten vereenvoudigen en ze transparanter en efficiënter laten verlopen. Om die reden heeft de federale dienst e-Procurement een platform ontwikkeld waarop overheidsopdrachten elektronisch kunnen worden afgehandeld en dit vanaf de aankondiging tot de gunning van de opdracht. Dit artikel werd geschreven met de hulp van een uitgegeven handleiding van de

Read More »
openbare aanbestedingen Nederland

Openbare Aanbestedingen Nederland

In Nederland verschijnen alle aanbestedingen van de overheid helemaal digitaal. Voor de manier waarop maakt het uit of de prijs van de aanbesteding onder of boven de Europese drempelwaarden ligt.                                                                                             Bekendmaking aanbestedingen in Nederland Alle overheden zijn wettelijk verplicht hun nationale en Europese aanbestedingen via het aankondigingenplatform van TenderNed te publiceren. Zo vinden ondernemingen alle

Read More »

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef