Openbare Aanbestedingen België

Een overheid die een opdracht wil laten uitvoeren (werk, levering of dienst) moet de reglementering op de overheidsopdrachten naleven. Die reglementering moet ervoor zorgen dat iedere geïnteresseerde opdrachtnemer een gelijke kans krijgt om de opdracht te verwerven. De mededinging is dan ook het belangrijkste basisbeginsel van de overheidsopdrachtenreglementering omdat het de beste garantie vormt voor het verkrijgen van de meest optimale contractvoorwaarden.

Bekendmaking aanbestedingen in België

aanbestedingen België

Op Nationaal vlak gebeurt de bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen. Op Europees vlak gebeurt de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. De overheid plaatst deze opdrachten via het E-notification platform.

 

Tender-Alert volgt deze bron alsook enkele andere op om bedrijven dagelijks te voorzien van nieuwe opdrachten.  De indiening van offertes kan via het e-Tendering platform van de Belgische overheid plaatsvinden.

 

Hieronder lichten we de verschillende toepassingen van de Belgische overheid toe.

Platform e-Procurement België

Het platform e-Procurement biedt aanbestedende overheden (federaal, regionaal en lokaal) en ondernemingen een gemakkelijke en snelle toegang tot de verschillende toepassingen om overheidsopdrachten elektronisch te laten verlopen.

Er zijn in totaal 5 toepassingen beschikbaar om alle procedures van de overheidsopdrachten via internet te laten verlopen. Elke toepassing heeft zijn eigen functionaliteiten in de verschillende stappen van het proces van de overheidsopdrachten.

e-Notification

Via deze applicatie kunnen openbare aankopers de aankondigingen van hun overheidsopdrachten elektronisch publiceren. Sinds 2011 is het BDA (Bulletin der Aanbestedingen) geïntegreerd in e-Notification. Elke overheidsopdracht kan hier zowel op nationaal als op Europees niveau gepubliceerd worden. Via Tender-Alert kan je de gepubliceerde opdrachten opvolgen, ook deze onder de nationale publicatiedrempel die op e-Notification beheerd worden in de Free-Market zijn beschikbaar.

e-Tendering

Met e-Tendering kunnen aanbestedende overheden offertes/aanvragen tot deelneming elektronisch openen het PV van opening elektronisch generen en ter beschikking stellen.

 

Als onderneming kan je e-Tendering gebruiken om offertes/aanvragen tot deelneming elektronisch in te dienen. Bij Tender-Alert vind je bij elke opdracht de link naar deze toepassing, zodat bedrijven gemakkelijk kunnen schakelen tussen beide platformen.

e-Catalogue

Via deze applicatie kunnen aanbestedende overheden hun dossiers en de daaraan gekoppelde catalogi online beheren. Zij staan in voor de controle, de goedkeuring, de publicatie en het beheer van de catalogi.

Aankopers plaatsen en beheren hun bestellingen via de elektronische catalogus.

Ondernemingen stellen hun catalogus ter beschikking via het platform, waar een maximale zichtbaarheid gegarandeerd is. Zij ontvangen de bestellingen van de overheden elektronisch

Wie zijn de gebruikers van deze toepassing?

  • Leveranciers die, in het kader van een overheidsopdracht, hun catalogi elektronisch aanbieden aan aanbestedende overheden en de bestellingen beheren die op deze catalogi geplaatst worden
  • Organisaties die hun catalogi online ter beschikking stellen voor hun eigen gebruikers of voor andere organisaties (bv. als opdrachtencentrale)
  • Openbare aankopers die elektronische bestellingen plaatsen op de catalogi

e-Awarding

Via deze applicatie kunnen aankopers de evaluatie- en gunningsprocedure van opdrachten elektronisch afhandelen.

 

Het e-Awarding platform van de FOD BOSA biedt diensten aan waarmee aanbestedende overheden en openbare aankopers alle handelingen in verband met de voorbereiding en het beheer van het gunningsproces kunnen uitvoeren waarbij ook elektronische veilingen aan bod kunnen komen. Bovendien biedt het e-Awarding platform alle functies van documentbeheer aan die noodzakelijk zijn voor een succesvolle evaluatie en gunning van een specifieke opdracht aan de weerhouden ondernemer (downloaden, verplaatsen, verwijderen van documenten, goedkeuringsworkflows, digitale handtekening enz.). De toepassing werd ontwikkeld met open source software en voorziet naast de reeds vernoemde diensten ook de nodige interfaces om te kunnen integreren met federale en externe toepassingen (UME, UM, e-Notification, enz.).

e-Auctions

e-Auction is een module in e-Awarding om een omgekeerde elektronische veiling te organiseren. Tijdens de veiling kunnen inschrijvers hun prijzen scherper stellen ten opzichte van hun concurrenten.

Openbare Aanbestedingen vinden in België

Wil je meedoen aan openbare aanbestedingen en voor de overheid aan de slag in België? Registreer dan je bedrijf bij Tender-Alert. Zo blijf je op de hoogte van alle in België gepubliceerde overheidsopdrachten.

 

Via een alert email nog voor de werkdag begint, start jij de dag met een voorsprong. Maak gebruik van een makkelijk bruikbare webapplicatie, waar alle info omtrent lopende projecten te vinden is.

 

demo platform overheidsopdrachten

Bovendien hanteren we bij Tender-Alert verschillende prijsformules, zodat je een abonnement op maat kan afnemen.

Deel dit artikel

LinkedIn
Facebook

Top Posts

overzicht overheidsopdrachten

Meer artikels.

selectiecriteria overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten selectiecriteria

Denk je erover om mee te dingen naar overheidsopdrachten? Geweldig, want overheidsopdrachten kunnen aardig wat opleveren en je bent zeker van je geld. Maar wat zijn overheidsopdrachten en aan welke selectiecriteria moet je voldoen om kans te maken op overheidsopdrachten? Wij vertellen het je graag. Een overheidsopdracht? Uiteraard heb je wel al van overheidsopdrachten gehoord,

Read More »
europese aanbestedingen

Wat is een Europese aanbesteding?

De term openbare Europese aanbesteding al wel eens horen vallen? Top! Wil je samenwerken met overheden, dan ga je deze term wel vaker horen. Heeft dit te maken met diensten leveren aan de Europese Gemeenschap? Wij vertellen je er wat meer over, maar we kunnen al wel verklappen dat werken, leveringen of diensten perfect in

Read More »
Overheidsopdrachten voor beginners

Overheidsopdrachten voor beginners

Als ondernemer zaken doen met de overheid? Dan ben je maar beter op de hoogte over de werking van overheidsopdrachten. Er zijn immers wel wat regeltjes en wetgeving van toepassing als je voor de overheid aan de slag wil. In dit artikel zetten we je alvast op weg en vertellen we je hoe je overheidsopdrachten

Read More »

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef