Openbare Aanbestedingen Nederland

In Nederland verschijnen alle aanbestedingen van de overheid helemaal digitaal. Voor de manier waarop maakt het uit of de prijs van de aanbesteding onder of boven de Europese drempelwaarden ligt.                                                                                            

Bekendmaking aanbestedingen in Nederland

Alle overheden zijn wettelijk verplicht hun nationale en Europese aanbestedingen via het aankondigingenplatform van TenderNed te publiceren. Zo vinden ondernemingen alle opdrachten van alle Nederlandse overheden op één plek: op TenderNed. TenderNed is een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat is TenderNed?

TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Het bestaat uit twee onderdelen: een aankondigingenplatform waar aanbestedende diensten hun aankondigingen publiceren, een applicatie waarmee aanbestedingen volledig digitaal kunnen verlopen, voor zowel ondernemers als aanbestedende diensten.

 

Opdrachten moeten aangekondigd worden op TenderNed als de waarde ervan gelijk is aan of hoger is dan de Europese drempelwaarden. Verplicht aankondigen geldt voor alle Europese procedures met uitzondering van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. Bij opdrachten met een waarde lager dan de Europese drempelwaarden heeft de aanbestedende overheid meer vrijheid. Maar als deze kiest voor een procedure die openstaat voor de hele markt, dan moet ook deze opdracht verplicht aangekondigd op TenderNed.

 

Aanbestedende diensten kunnen op 2 manieren aan de wettelijke publicatieplicht voldoen: direct publiceren via TenderNed of via andere aanbestedingssystemen (importkoppeling). TenderNed stuurt Europese aankondigingen centraal door naar het platform van de Europese Unie (TED).

Aanbestedende diensten kunnen via TenderNed ook volledig digitaal enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteden.

 

Meer informatie omtrent de werking van TenderNed vind je hier.

Andere aanbestedingssytemen in Nederland

De Nederlandse wetgeving bevat belangrijke aanvullingen op de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Zo moeten alle Europese aanbestedingen onder Nederlands recht via het TenderNed platform worden gepubliceerd.

 

Aanbestedende diensten kunnen dit realiseren via het TenderNed platform dan wel via commerciële platforms die de digitale gegevens geautomatiseerd op TenderNed mogen publiceren: de zogenaamde tSenders.

 

De volgende e-procurement platforms zijn gekwalificeerd tSender:

  • Aanbestedingskalender
  • CTM Solution
  • Negometrix
  • Nétive VMS BV
  • PROACTIS
  • The Solutions Factory

Informatie Aanbestedingen in Nederland

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij overheden te professionaliseren.

 

PIANOo brengt experts op inkoop- en aanbestedingsgebied bij elkaar, bundelt kennis en ervaring en geeft advies en praktische tips. Verder stimuleert het expertisecentrum de dialoog tussen opdrachtgevers bij de overheid en het bedrijfsleven. PIANOo werkt voor en met een netwerk van ruim 3.500 inkopers en aanbesteders.

 

PIANOo is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en valt per 1 januari 2017 onder de directie Nationale Programma’s van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Deel dit artikel

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook

Top Posts

overzicht overheidsopdrachten

Meer artikels.

openbare aanbestedingen België

Openbare Aanbestedingen België

Een overheid die een opdracht wil laten uitvoeren (werk, levering of dienst) moet de reglementering op de overheidsopdrachten naleven. Die reglementering moet ervoor zorgen dat iedere geïnteresseerde opdrachtnemer een gelijke kans krijgt om de opdracht te verwerven. De mededinging is dan ook het belangrijkste basisbeginsel van de overheidsopdrachtenreglementering omdat het de beste garantie vormt voor

Read More »
offerte ondertekenen overheidsopdrachten

Offerte Ondertekenen Overheidsopdrachten

Uw offerte ondertekenen: drie gouden tips U speurt naar overheidsopdrachten, ploegt door bestekken en spendeert avonden aan het samenstellen van uw offerte. Al die tijd en moeite kunnen verloren gaan, als uw offerte niet correct is ondertekend. Aanbesteders zijn immers onverbiddelijk: de niet correcte ondertekening leidt tot substantiële onregelmatigheid en uw lage prijs zal hen

Read More »
openbare aanbestedingen

Wat is een openbare aanbesteding?

Zaken doen met de overheid? Dan kan u vaak niet om een openbare aanbesteding heen. Maar wat is dat eigenlijk en hoe komt u te weten welke openbare aanbestedingen er lopen? Wij zetten even een aantal zaken voor u op een rijtje, zodat u zich tijdig kunt registreren en in aanmerking komt voor deze opdrachten.

Read More »

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef