Overheidsopdrachten selectiecriteria

Denk je erover om mee te dingen naar overheidsopdrachten? Geweldig, want overheidsopdrachten kunnen aardig wat opleveren en je bent zeker van je geld. Maar wat zijn overheidsopdrachten en aan welke selectiecriteria moet je voldoen om kans te maken op overheidsopdrachten? Wij vertellen het je graag.

Een overheidsopdracht?

Uiteraard heb je wel al van overheidsopdrachten gehoord, maar we geven je graag nog even exact mee wat een overheidsopdracht is. Een overheidsopdracht is een overeenkomst tussen een overheid die een aanbesteding uitschrijft en een onderneming die de werken, levering of diensten wenst uit te voeren. Op die manier kan de overheid een kwalitatief resultaat bekomen tegen de meest gunstige prijs. Jaarlijks worden er heel wat overheidsopdrachten uitgeschreven. Zoals in de inleiding vermeld, steeds met selectiecriteria.

Wanneer moet een overheidsopdracht uitgeschreven worden?

Moet een overheid altijd een aanbesteding uitschrijven als ze iets wil laten uitvoeren? Nee, dit is enkel nodig wanneer bepaalde drempelbedragen worden overschreven. Deze drempelbedragen worden bepaald door Europa en worden jaarlijks herbekeken. Het is dan ook belangrijk om deze goed in de gaten te houden. Momenteel kan je er van uitgaan dat voor elke overheidsopdracht boven de 144.000 euro in België, een overheidsopdracht dient uitgeschreven te worden.

Waarom zijn er selectiecriteria van toepassing bij een overheidsopdracht?

De overheid wil er door middel van de selectiecriteria bij een overheidsopdracht zeker van zijn dat een onderneming over voldoende slagkracht beschikt om de opdracht ook effectief tot een goed einde te brengen. De gunningscriteria zijn bepalend voor het succes van een procedure en de tevredenheid achteraf. Bovendien werkt de overheid met geld van de bevolking en moet het best mogelijke resultaat tegen de best mogelijke prijs bekomen worden. Enkel door objectieve selectiecriteria bij overheidsopdrachten valt dit te garanderen, want anders vervalt men al snel in willekeur. Op deze manier wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor alle bedrijven uit de Europese Unie.

 

Om overheidsopdrachten in goede banen te leiden en te objectiveren is er dan ook heel wat wetgeving die gekend en gevolgd dient te worden. Iets waar je als ondernemer waarschijnlijk niet al te veel bij wil stilstaan, maar wel rekening mee moet houden.

 

Wens je meer informatie omtrent de selectiecriteria bezoek dan zeker de website van de Vlaamse overheid.

Procedures die mogelijk zijn?

Los van de selectiecriteria bij overheidsopdrachten zijn er ook verschillende procedures die van toepassing kunnen zijn. Zo zijn er openbare en niet-openbare procedures, onderhandelingsprocedures met bekendmaking, innovatiepartnerschap en concurrentiegerichte dialoog. Stuk voor stuk worden ze gedefinieerd door specifieke wetgeving.

Weet dat de selectiecriteria bij overheidsopdrachten altijd zeer gedetailleerd uitgeschreven dienen te worden en dat de aanbestedende overheid er zich ook aan dient te houden.

Meedoen aan overheidsopdrachten?

Wenst je succesvol in te zetten op overheidsopdrachten? Dan moet je uiteraard weten dat ze gepubliceerd worden en wat de selectiecriteria zijn. Bij Tender Alert houden we je op de hoogte van de overheidsopdrachten, zodat je kunt meedingen. Wil je meer weten hoe we te werk gaan en wat de mogelijkheden zijn? Contacteer ons, we vertellen je er graag meer over.

Deel dit artikel

LinkedIn
Facebook

Top Posts

overzicht overheidsopdrachten

Meer artikels.

bulletin der aanbestedingen

Wat is het Bulletin der Aanbestedingen?

De overheid maakt haar overheidsopdrachten bekend via het Bulletin der Aanbestedingen (BDA). Het Bulletin der aanbestedingen werd uitgegeven door het Belgisch Staatsblad tussen 2000 en 2010. Overheidsopdrachten tot en met 31 december 2010 werden aangekondigd op de website van het Belgisch Staatsblad. Wat is het Bulletin der Aanbestedingen? De opdrachten waarvoor enkel een Belgische bekendmaking

Read More »
draagkracht derden overheidsopdrachten

Draagkracht van derden bij overheidsopdrachten

Beroep doen op de draagkracht van derden: kansen en risico’s De wet overheidsopdrachten laat kandidaten en inschrijvers toe zich te beroepen op de draagkracht van derden teneinde aan de gestelde selectiecriteria te kunnen voldoen. Die bepaling biedt veel mogelijkheden, zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen. Toch houdt ze ook risico’s in. We zetten de belangrijkste

Read More »
openbare aanbestedingen België

Openbare Aanbestedingen België

Een overheid die een opdracht wil laten uitvoeren (werk, levering of dienst) moet de reglementering op de overheidsopdrachten naleven. Die reglementering moet ervoor zorgen dat iedere geïnteresseerde opdrachtnemer een gelijke kans krijgt om de opdracht te verwerven. De mededinging is dan ook het belangrijkste basisbeginsel van de overheidsopdrachtenreglementering omdat het de beste garantie vormt voor

Read More »

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef