Wat is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)?

Het UEA is een instrument dat het u gemakkelijker maakt om deel te nemen aan overheidsopdrachten. Het is een eigen verklaring van geschiktheid, financiële draagkracht en bekwaamheden van ondernemingen die als voorlopig bewijs wordt gebruikt in alle procedures voor overheidsopdrachten boven de Europese drempel.

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een overheidsopdracht. Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van overheidsopdrachten in de hele EU wordt voldaan.

In België wordt het UEA alleen aangewend voor de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking. Echter zijn enkele uitzonderingen voorzien wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (zie artikel 38, §1, eerste lid, van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017) of van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging (zie artikel 46, §3, van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017).

Sinds 18 april 2018 mag het UEA enkel nog in elektronische vorm worden verstrekt.

In Nederland is het UEA het model voor de eigen verklaring voor nationale en Europese aanbestedingen. Hier is voor gekozen omdat zodoende zowel onder als boven de drempel met één verklaring kan worden gewerkt. Het UEA vervangt het Nederlandse model Eigen Verklaring.

Integratie e-Procurement (België)

De dienst e-Procurement biedt momenteel enkel een zogenaamde “standalone” versie aan van de UEA-dienst. Deze is niet gekoppeld aan e-Notification of e-Tendering.

De UEA-service is wel gekoppeld met MyTelemarc. Als onderneming kan je mits authenticatie links naar bepaalde attesten (fiscale schulden, betaling van de sociale zekerheidsbijdragen, niet-faillissement, …) automatisch laten invullen in het UEA.

In het toekomstige e-Procurement platform wordt de UEA-dienst volledig geïntegreerd.

Hieronder vind je een beknopt stappenplan voor het gebruik van de UEA-dienst:

 • Als aanbesteder
  • maak je een UEA-aanvraag aan; 
  • download je de aanvraag zowel in XML- als in PDF-formaat;
  • publiceer je beide formaten bij de opdrachtdocumenten van je dossier in e-Notification.
 • Als onderneming
  • download je de UEA-aanvraag van e-Notification en importeer je deze in de UEA-service;
  • maak je op basis van deze aanvraag een UEA-antwoord aan (al dan niet gebruik makend van de link met MyTelemarc);
  • download je het antwoord zowel in XML- als in PDF-formaat;
  • dien je beide formaten samen met je overige documenten in via e-Tendering.

Handleiding UEA-Service voor ondernemingen in België.

TenderNed UEA-module (Nederland)

De UEA/ESPD-module is beschikbaar via het dashboard in TenderNed.

Het resultaat is een XML- en PDF-bestand van het UEA, die de aanbestedende dienst toevoegt aan de aanbestedingsstukken en nog kan wijzigen voor publicatie.

Inschrijvers vullen deze vervolgens in via de UEA-module in TenderNed en voegen het document toe aan hun inschrijving via TenderNed.

 

Veel gestelde vragen omtrent het UEA in Nederland.

Deel dit artikel

LinkedIn
Facebook

Top Posts

overzicht overheidsopdrachten

Meer artikels.

openbare aanbestedingen België

Openbare Aanbestedingen België

Een overheid die een opdracht wil laten uitvoeren (werk, levering of dienst) moet de reglementering op de overheidsopdrachten naleven. Die reglementering moet ervoor zorgen dat iedere geïnteresseerde opdrachtnemer een gelijke kans krijgt om de opdracht te verwerven. De mededinging is dan ook het belangrijkste basisbeginsel van de overheidsopdrachtenreglementering omdat het de beste garantie vormt voor

Read More »
selectiecriteria overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten selectiecriteria

Denk je erover om mee te dingen naar overheidsopdrachten? Geweldig, want overheidsopdrachten kunnen aardig wat opleveren en je bent zeker van je geld. Maar wat zijn overheidsopdrachten en aan welke selectiecriteria moet je voldoen om kans te maken op overheidsopdrachten? Wij vertellen het je graag. Een overheidsopdracht? Uiteraard heb je wel al van overheidsopdrachten gehoord,

Read More »
overheidsopdrachten offerte indienen

Hoe een offerte digitaal indienen?

Overheden willen het afhandelen van overheidsopdrachten vereenvoudigen en ze transparanter en efficiënter laten verlopen. Om die reden heeft de federale dienst e-Procurement een platform ontwikkeld waarop overheidsopdrachten elektronisch kunnen worden afgehandeld en dit vanaf de aankondiging tot de gunning van de opdracht. Dit artikel werd geschreven met de hulp van een uitgegeven handleiding van de

Read More »

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef