Waarom overheidsopdrachten?

Wil je als ondernemer zaken doen met de overheid? Dan moet je waarschijnlijk intekenen op overheidsopdrachten. Maar wat is zo’n overheidsopdracht nu eigenlijk, hoe ontdek je ze en hoe zorg je ervoor dat je offerte in aanmerking wordt genomen. Wij geven je graag wat meer informatie.

Wat is een overheidsopdracht?

Kort samengevat is een overheidsopdracht een overeenkomst die wordt afgesloten tussen een aanbestedende overheid en een onderneming die werken, leveringen of diensten wil uitvoeren.

Waarom bestaan overheidsopdrachten?

Overheidsopdrachten zijn in het leven geroepen omdat de overheid zo gunstig en voordelig mogelijk wil aankopen. Daarbij wil men het beste mogelijke product of best mogelijke dienstverlening tegen de aantrekkelijkste prijs op de markt. Er zijn bovendien nog wel een aantal redenen waarom overheden met overheidsopdrachten werken:

 

  • Om optimaal vraag en aanbod met elkaar te verzoenen
    De belangen van de overheid zo goed mogelijk verzoenen met deze van de ondernemingen, is één van de uitgangspunten van overheidsopdrachten. idealiter komen vraag en aanbod elkaar tegemoet op een aanvaardbaar snijpunt voor beide partijen.
  • Efficiënt inzetten van de middelen
    De overheid werkt met de middelen van ons allen, hier zorgvuldig mee omspringen is dan ook belangrijk. De overheid wil door middel van overheidsopdrachten verantwoord omspringen met de belastingen, dit zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.
  • Het moet van Europa
    Om het vrije verkeer van goederen en diensten binnen Europa te stimuleren, verplicht Europa vaak aanbestedingen. Deze opdrachten worden dan ook Europees gepubliceerd.
  • Het algemeen belang van de burger vrijwaren

Bovendien geven overheidsopdrachten meerdere bedrijven de kans om deel te nemen en hun offerte in te dienen. Aan de hand van verschillende vooropgestelde criteria kunnen deze dan objectief beoordeeld worden. Zo wordt een gelijk speelveld gecreëerd, waarbij iedereen evenveel kans maakt om een overheidsopdracht in de wacht te slepen.

Moet er altijd een overheidsopdracht uitgeschreven worden?

Er moet altijd een overheidsopdracht worden uitgeschreven. Deze dient echter niet altijd gepubliceerd te worden. Onder een bepaald drempelbedrag hoeft een overheidsopdracht niet gepubliceerd te worden. In België kennen we Nationale en Europese drempelbedragen. Deze Europese drempelbedragen gelden voor elk land binnen de Europese Unie.

Procedures om mee rekening te houden

Het waarom van een overheidsopdracht mag dan ondertussen duidelijk zijn, daarmee is er nog geen antwoord op hoe. Ga er in elk geval van uit dat er heel wat procedures zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Zowel de overheid als de ondernemer moet hier zorgvuldig mee omspringen en zich aan strikte regels houden. Er zijn tal van verschillende procedures mogelijk die afhangen van de aanbestedende dienst, gekoppeld aan wetgeving en sectoren. Meer informatie omtrent de verschillende procedures vind je alvast op deze pagina.

 

Weet trouwens dat je om in aanmerking te komen voor overheidsopdrachten omtrent werken je sowieso eerst een erkenning moet bekomen. De FOD Economie beheert deze erkenningen. Hier vind je alvast de weg naar het aanvraagformulier en wat meer informatie.

Geen enkele overheidsopdracht missen?

Wil je geen enkele overheidsopdracht meer missen en steeds je kans kunnen wagen? Meld je aan en ontvang steeds alle relevante overheidsopdrachten in je mailbox.

 

Nog steeds vragen omtrent overheidsopdrachten? Lees zeker onze andere posts of bezoek de website van de Vlaamse overheid voor meer informatie.

Deel dit artikel

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook

Top Posts

overzicht overheidsopdrachten

Meer artikels.

offerte ondertekenen overheidsopdrachten

Offerte Ondertekenen Overheidsopdrachten

Uw offerte ondertekenen: drie gouden tips U speurt naar overheidsopdrachten, ploegt door bestekken en spendeert avonden aan het samenstellen van uw offerte. Al die tijd en moeite kunnen verloren gaan, als uw offerte niet correct is ondertekend. Aanbesteders zijn immers onverbiddelijk: de niet correcte ondertekening leidt tot substantiële onregelmatigheid en uw lage prijs zal hen

Read More »
draagkracht derden overheidsopdrachten

Draagkracht van derden bij overheidsopdrachten

Beroep doen op de draagkracht van derden: kansen en risico’s De wet overheidsopdrachten laat kandidaten en inschrijvers toe zich te beroepen op de draagkracht van derden teneinde aan de gestelde selectiecriteria te kunnen voldoen. Die bepaling biedt veel mogelijkheden, zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen. Toch houdt ze ook risico’s in. We zetten de belangrijkste

Read More »
openbare aanbestedingen België

Openbare Aanbestedingen België

Een overheid die een opdracht wil laten uitvoeren (werk, levering of dienst) moet de reglementering op de overheidsopdrachten naleven. Die reglementering moet ervoor zorgen dat iedere geïnteresseerde opdrachtnemer een gelijke kans krijgt om de opdracht te verwerven. De mededinging is dan ook het belangrijkste basisbeginsel van de overheidsopdrachtenreglementering omdat het de beste garantie vormt voor

Read More »

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef