Wat is een marktconsultatie?

Marktconsultatie, ook wel bekend onder namen als ‘marktdialoog’ of het Engelse ‘market dialogue’, het is een ‘door een aanbestedende dienst georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding.

 

De overheid verkrijgt nuttige kennis en knowhow vanuit de markt in voorbereiding op een aanbesteding. De marktpartijen worden geïnformeerd over de behoeften en toekomstige aankoopplannen van de overheid.

 

Een marktconsultatie is geen overheidsopdracht en vormt geen prekwalificatie voor een gunningsprocedure. Het gaat een aanbestedingsprocedure altijd vooraf en kan niet tijdens een aanbestedingsprocedure georganiseerd worden.

Waarom marktconsultaties

De overheid verkrijgt via deze consultaties nuttige informatie en knowhow vanuit de markt in voorbereiding op een mogelijke aanbesteding. Organisaties worden geïnformeerd over de behoeften en toekomstige aankoopplannen van de aanbestedende dienst.

 

Marktconsultaties betrekken organisaties doorgaans in een vroeg stadium, om te peilen naar hun kennis en hun mogelijke oplossingen voor het probleem.  Met het oog op een toekomstige aanbesteding  is het niet onbelangrijk om deel te nemen aan dergelijke informatie-uitwisseling. Het geeft geïnteresseerde organisaties de tijd om zich voor te bereiden op een aanbesteding die later wordt gepubliceerd.

marktconsultatie overheid

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef