Wat is een openbare aanbesteding?

Zaken doen met de overheid? Dan kan u vaak niet om een openbare aanbesteding heen. Maar wat is dat eigenlijk en hoe komt u te weten welke openbare aanbestedingen er lopen? Wij zetten even een aantal zaken voor u op een rijtje, zodat u zich tijdig kunt registreren en in aanmerking komt voor deze opdrachten.

Een openbare aanbesteding is een aanbestedingsvorm waarbij één of meerdere overheden een aankondiging plaatst waarbij bedrijven gevraagd worden om een offerte in te dienen. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever aan de hand van verschillende gunningscriteria, welk bedrijf de opdracht krijgt. Het verlenen van deze opdracht aan één van de bedrijven wordt een gunning genoemd. Het spreekt voor zich dat zo’n aanbesteding aan tal van regels, richtlijnen en wetgeving gebonden is. Dit om alles correct en transparant te laten verlopen.

Waarom wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven?

Er zijn twee hoofdredenen waarom openbare aanbestedingen worden uitgeschreven. Het eerste doel is om de concurrentie aan te wakkeren tussen de verschillende aanbieders. De tweede reden is om alle geïnteresseerde bedrijven een gelijke kans te geven om de opdracht uit te voeren en willekeur uit te sluiten. Bij een openbare aanbesteding is het meestal de partij met de meest gunstige offerte die de opdracht in de wacht sleept.

Openbare aanbestedingen verplicht vanaf bepaalde drempelwaarde

Niet voor elke overheidsopdracht is een openbare aanbesteding vereist. Er zijn bepaalde drempelbedragen waaronder een aanbesteding niet nodig is. Gaat de waarde van de opdracht boven bepaalde opgestelde Europese drempelbedragen, dan spreken we van een Europese aanbesteding. Er moet dan immers een aanbesteding opgesteld worden volgens de vastgelegde Europese wetgeving. Meer info over deze drempelbedragen vindt u hier.

Verschillende procedures

Om een een aanbesteding voor een overheidsopdracht uit te schrijven zijn er verschillende procedures. De aanbesteder kiest op basis van objectieve criteria één van deze procedures die gebruikt zal worden voor de specifieke overheidsopdracht. Aan elke procedure hangt een te volgen stappenplan vast, dit zowel voor de aanbestedende overheid als de bedrijven die een offerte willen indienen. Een overzicht van de verschillende procedures kan u alvast hier vinden.

Soorten openbare aanbestedingen

Er bestaan verschillende soorten overheidsopdrachten, namelijk voor diensten, leveringen of werken. Bij diensten verleent u uiteraard uw diensten aan de overheid. Onder levering valt alles van aankoop, leasing, huur of huurkoop (met of zonder koopoptie) van producten.

 

Als het gaat over werken, heeft dit betrekking op volgende voorwerpen:

  • de uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering, van werken die betrekking hebben op een van de in bijlage I bedoelde werkzaamheden;
  • de uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering, van een werk;
  • het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat voldoet aan de eisen van de aanbesteder die een beslissende invloed uitoefent op het soort werk of het ontwerp van het werk.

Op de hoogte blijven van openbare aanbestedingen?

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van openbare aanbestedingen? Meld u aan via ons formulier en we contacteren u.

 

Nog niet uitlezen? Bekijk zeker de website van de Vlaamse overheid.

Deel dit artikel

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook

Top Posts

Bouwwerkzaamheden
Start met zoeken
Marketing & Communicatie
Start met zoeken
Architectuur
Start met zoeken
Levering Kledij
Start met zoeken
Groenonderhoud
Start met zoeken
Kantoormaterialen
Start met zoeken
Grondwerken
Start met zoeken
Jouw projecten?
Start met zoeken
Previous
Next

Dagelijks nieuwe overheidsopdrachten in je mail box?

overzicht overheidsopdrachten

Meer artikels.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Wat is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)?

Het UEA is een instrument dat het u gemakkelijker maakt om deel te nemen aan overheidsopdrachten. Het is een eigen verklaring van geschiktheid, financiële draagkracht en bekwaamheden van ondernemingen die als voorlopig bewijs wordt gebruikt in alle procedures voor overheidsopdrachten boven de Europese drempel. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een

Read More »

Waarom overheidsopdrachten?

Wil je als ondernemer zaken doen met de overheid? Dan moet je waarschijnlijk intekenen op overheidsopdrachten. Maar wat is zo’n overheidsopdracht nu eigenlijk, hoe ontdek je ze en hoe zorg je ervoor dat je offerte in aanmerking wordt genomen. Wij geven je graag wat meer informatie. Wat is een overheidsopdracht? Kort samengevat is een overheidsopdracht

Read More »
openbare aanbestedingen Nederland

Openbare Aanbestedingen Nederland

In Nederland verschijnen alle aanbestedingen van de overheid helemaal digitaal. Voor de manier waarop maakt het uit of de prijs van de aanbesteding onder of boven de Europese drempelwaarden ligt.                                                                                             Bekendmaking aanbestedingen in Nederland Alle overheden zijn wettelijk verplicht hun nationale en Europese aanbestedingen via het aankondigingenplatform van TenderNed te publiceren. Zo vinden ondernemingen alle

Read More »