Wat zijn overheidsopdrachten?

Inzetten op overheidsopdrachten met uw onderneming? Ontdek hier alles wat u moet weten om u kandidaat te kunnen stellen voor overheidsopdrachten in België.

Een overheidsopdracht: alles wat u moet weten

Heeft u interesse om samen te werken met de overheid? Dat kan. Voor vele bedrijven is het namelijk interessant om met de overheid zaken te doen. Maar hoe gaat u hiervoor aan de slag en wat komt erbij kijken? We geven u graag een woordje uitleg.

Wat is een overheidsopdracht?

Een overheidsopdracht is een overeenkomst die wordt afgesloten tussen een aanbestedende overheid en een onderneming met het oog op de uitvoering van werken, leveringen of diensten. Overheidsopdrachten moeten de overheid toelaten de infrastructuren (werken), leveringen en diensten te bekomen, ten einde over de middelen te beschikken om haar goede werking te verzekeren en dit via het afsluiten van contracten.

 

Lees meer over de wetgeving rond overheidsopdrachten

Soorten overheidsopdrachten

Er bestaan verschillende soorten overheidsopdrachten, namelijk voor diensten, leveringen of werken. Bij diensten verleent u uiteraard uw diensten aan de overheid. Onder levering valt alles van aankoop, leasing, huur of huurkoop (met of zonder koopoptie) van producten.

 

Als het gaat over werken, heeft dit betrekking op volgende voorwerpen:

  • de uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering, van werken die betrekking hebben op een van de in bijlage I bedoelde werkzaamheden;
  • de uitvoering, of het ontwerp en de uitvoering, van een werk;
  • het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat voldoet aan de eisen van de aanbesteder die een beslissende invloed uitoefent op het soort werk of het ontwerp van het werk.
soorten overheidsopdrachten

Hoe vind je overheidsopdrachten?

Er is een onderscheid tussen opdrachten voor een bedrag lager dan de nationale publicatiedrempel en opdrachten hoger dan die drempel. Momenteel ligt die drempel op 144.000 euro. Bij Tender-Alert vind je alle gepubliceerde opdrachten.

 

Overheidsopdrachten die onder de nationale publicatiedrempel vallen, worden gepubliceerd en beheerd in de Free Market. Deze opdrachten moet de overheid dus niet bekend maken. Sommige zijn wel gepubliceerd en kan je terugvinden bij Tender-Alert. In dit geval zal de overheid zelf enkele ondernemers aanspreken om een offerte op te laten maken. Om hier zichtbaar te zijn, is het dus belangrijk om u bekend te maken bij de aanbestedende besturen. Dit kan door ze aan te schrijven en u en uw onderneming voor te stellen. Indien mogelijk geeft u ook best enkele referenties of realisaties mee.

 

Ontdek alle opdrachten bij Tender-Alert

Kandidaat stellen

Uiteraard hangen hier ook enkele regels aan vast. U mag maximaal één offerte indienen in de taal die in de opdracht omschreven staat. Voor vennootschappen dient de offerte ondertekend te zijn door de vertegenwoordiger van de vennootschap. Bij een combinatie van ondernemers, dient elke ondernemer de offerte te ondertekenen en is iedereen hoofdelijk aansprakelijk.

 

Staat u op het punt u kandidaat te stellen voor een overheidsopdracht, maar heeft u toch nog enkele vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Wil jij ook op de hoogte blijven van nieuwe overheidsopdrachten? Registreer je voor het Gratis Abonnement.