Wat is een tender?

Wat zijn een tenders?

In zijn eenvoudigste vorm is tenderen het proces waarbij een organisatie die goederen/diensten nodig heeft of werken wil laten uitvoeren, andere partijen uitnodigt een voorstel of offerte in te dienen om deze goederen/diensten te leveren of om werken uit te voeren.

Hierbij verwijzen tenders meestal naar het proces waarbij Overheden en Semi-Overheden opdrachten uitschrijven.

Voor openbare tenders hebben de meeste (overheids-) instellingen een welomschreven aanbestedingsprocedure, alsook processen voor de opening, evaluatie en uiteindelijke selectie van de inschrijvers. Dit garandeert dat het selectieproces eerlijk en transparant verloopt. Ook zijn er wetten in het leven geroepen om het proces te reguleren teneinde eerlijke concurrentie tussen de inschrijvers te waarborgen

In Europa zijn er drempelbedragen opgesteld. Boven deze drempelbedragen zijn aanbestedende diensten verplicht om een tender openbaar aan te besteden.

wat is een tender

Waarom tenderen?

Overheden of semi-overheden kunnen om een aantal redenen besluiten een project “openbaar aan te besteden”

  • De beste prijs-kwaliteitverhouding verkrijgen door middel van gezonde concurrentie
  • Belangrijke opdrachten kunnen zo op een eerlijke en onpartijdige manier worden gegund
  • Het risico minimaliseren door een selectieproces.

Zo zijn er ook tal van redenen voor leveranciers om in te schrijven, waaronder :

  • een pipeline aan potentiële opdrachten opbouwen met het oog op financiële stabiliteit op lange termijn
  • De inkomsten verhogen – overheidsopdrachten zijn een lucratieve sector, met een waarde van ongeveer 2.000 miljard euro per jaar in Europa! (raming volgens EUROSTAT)
  • Om lange termijn relaties op te bouwen met aanbestedende diensten

Op de hoogte zijn van nieuwe tenders?

Wil jij ook dagelijks op de hoogte worden gebracht van nieuwe tenders? Als tender platform helpt Tender-Alert je bij het detecteren van de juiste openbare tenders. We doen dit voor verschillende sectoren. Of je nu werkzaam bent in de bouw, zorg & welzijn , hardware & software, bij ons ben je aan het juiste adres om tenders te detecteren. Onze accountmanager helpt je bij de selectie zodat je nooit meer een project mis loopt.  Neem contact met ons op voor meer informatie.

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef