Wat zijn CPV-codes?

De Common Procurement Vocabulary (CPV-codes) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU. Alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken hebben een eigen code gekregen. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen alsook Belgische aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen.

 

Een aanbestedende overheid moet bij het uitschrijven van een overheidsopdracht een “CPV”-code toekennen aan deze opdracht. Ze kan hierbij enkel een hoofdcode, maar ook één of meerdere sub-codes toekennen. Aanbestedende diensten moeten de code opzoeken die het beste past bij hun beoogde aankoop.

 

Sinds 1.2.2006 is het gebruik van de CPV in de Europese Unie verplicht.

Basis woordenlijst en aanvullende lijst

De CPV bestaat uit een basiswoordenlijst en een aanvullende lijst. Indien er aanvullende specificaties zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot materiaal, vorm, werkwijze of aangewezen gebruik, dan moeten die door de aanbestedende dienst worden toegevoegd door de geschikte codes van de aanvullende woordenlijst te gebruiken.

Opbouw codes

De basiswoordenlijst heeft een boomstructuur met codes tot negen cijfers met daarbij een omschrijving van de leveringen, werken of diensten die voorwerk van de opdracht kunnen zijn.

 

De code bestaat uit acht cijfers en wordt ingedeeld in:

  • afdelingen, aangeduid met de eerste twee cijfers van de code (XX000000-Y),
  • groepen, aangeduid met de eerste drie cijfers van de code (XXX00000-Y),
  • klassen, aangeduid met de eerste vier cijfers van de code (XXXX0000-Y),
  • categorieën, aangeduid met de eerste vijf cijfers van de code (XXXXX000-Y).

Elk van de laatste drie cijfers staat voor een extra precisering binnen de categorie. Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers.