Wetgeving overheidsopdrachten

Wanneer de overheid bepaalde diensten, leveringen, werken wil bestellen bij ondernemingen, dan moet zij de regelgeving voor overheidsopdrachten naleven.

De overheid moet rekening houden met regels, drempelwaarde en procedures, waarbij u samen met andere ondernemingen meedingt naar een opdracht.

Wet overheidsopdrachten België

De Belgische wetgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België:

De regelgeving overheidsopdrachten legt regels op voor:

 • bekendmaking: In de meeste gevallen moet de overheid aankondigen welke opdracht ze wil laten uitvoeren en wat de voorwaarden zijn om mee te dingen.
 • type opdracht: Gaat het om diensten, leveringen of werken? Voor elk type opdracht gelden er andere regels.
 • procedure: Afhankelijk van de aard van de opdracht moet de overheid een specifieke procedure volgen om te kiezen tussen de verschillende ondernemingen die kandidaat zijn om de opdracht uit te voeren.
 • uitvoering: Na de sluiting van de opdracht gelden ook regels voor o.a. de uitvoeringstermijn van de opdracht, de betaling, de facturatie, wijzigingen …
wetgeving overheidsopdrachten België

De regelgeving laat de verschillende plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten toe:

 • openbare procedures en niet-openbare procedures
 • onderhandelingsprocedures
 • specifieke procedures zoals concurrentiegerichte dialoog en innovatiepartnerschap.

Voor opdrachten die bepaalde Europese drempelbedragen overschrijden, moet ook een bekendmaking plaatsvinden in het Publicatieblad van de Europese Unie (OPOCE).

Erkenningen & Klasse bij aannemers

Bij overheidsopdrachten voor werken moet u als aannemer erkend zijn. Met die erkenning bewijst u uw technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit.

 

Meer info omtrent deze Erkenning & Klasse vind je hier.

Recentste wetgeving overheidsopdrachten

Op 30 juni 2017 is de huidige regelgeving overheidsopdrachten in werking getreden. De wet en de koninklijke besluiten gelden voor alle overheidsopdrachten die vanaf 30 juni 2017 zijn bekendgemaakt of waarvoor vanaf deze datum deelnemers zijn uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen (wanneer een bekendmaking niet verplicht is).

Raadpleeg hier de huidige gecoördineerde versies van de wetten en koninklijke besluiten. 

Wetgeving overheidsopdrachten : Enkele nieuwe documenten

wet overheidsopdrachten

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.

Europese regelgeving overheidsopdrachten

Nederlandse regelgeving aanbestedingen

De overheid moet zich aan bepaalde regels houden bij aanbestedingen. Door deze regels kopen overheden integer in. En ze krijgen de beste kwaliteit voor een zo goed mogelijke prijs. Ondernemers krijgen door de regels een eerlijke kans om een overheidsopdracht te winnen. 

Partijen die moeten aanbesteden

Aanbestedingsregels gelden voor:

 • de Rijksoverheid;
 • gemeenten, provincies en waterschappen;
 • publiekrechtelijke instellingen (zoals universiteiten en scholen);
 • speciale-sectorbedrijven (zoals drinkwaterbedrijven, energiebedrijven en vervoersdiensten als Schiphol en de NS).
aanbestedingswet 2012

Aanbestedingswet 2012

De Aanbestedingswet 2012 is een omzetting van de Europese richtlijnen naar Nederlands recht met een aantal toevoegingen en geldt voor alle aanbestedingen en (semi-) publieke instellingen in Nederland.

 

Je vindt hier de ‘Wet van 1 november 2012’ omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012).

Dagelijkse nieuwe opdrachten in jouw mailbox?

Ontdek hoe het Tender-Alert platform werkt en ontvang dagelijks de publicaties die voor jou belangrijk zijn. 

Verlies geen tijd meer met het zoeken naar overheidsopdrachten.

Gratis Proef