Wetgeving overheidsopdrachten

Wanneer de overheid bepaalde diensten, leveringen, werken wil bestellen bij ondernemingen, dan moet zij de regelgeving voor overheidsopdrachten naleven. U kunt als onderneming uw dienstverlening aanbieden aan de overheid, maar de overheid kan enkel overeenkomsten sluiten volgens specifieke regels en procedures, waarbij u samen met andere ondernemingen meedingt naar een opdracht.

De Belgische wetgeving overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België:

De regelgeving overheidsopdrachten legt regels op voor:

  • bekendmaking: In de meeste gevallen moet de overheid aankondigen welke opdracht ze wil laten uitvoeren en wat de voorwaarden zijn om mee te dingen.
  • type opdracht: Gaat het om diensten, leveringen of werken? Voor elk type opdracht gelden er andere regels.
  • procedure: Afhankelijk van de aard van de opdracht moet de overheid een specifieke procedure volgen om te kiezen tussen de verschillende ondernemingen die kandidaat zijn om de opdracht uit te voeren.
  • uitvoering: Na de sluiting van de opdracht gelden ook regels voor o.a. de uitvoeringstermijn van de opdracht, de betaling, de facturatie, wijzigingen …

De regelgeving laat de verschillende plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten toe:

  • openbare procedures en niet-openbare procedures
  • onderhandelingsprocedures
  • specifieke procedures zoals concurrentiegerichte dialoog en innovatiepartnerschap.
wetgeving overheidsopdrachten

Aankondiging van overheidsopdrachten

Als een overheid een opdracht voor diensten, leveringen of werken wil plaatsen, dan is ze in de meeste gevallen verplicht om de opdracht openbaar te maken aan het publiek. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk. Bij de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking mag de overheid zelf een aantal ondernemingen aanschrijven zonder de opdracht bekend te maken.

 

Voor opdrachten die bepaalde Europese drempelbedragen overschrijden, moet ook een bekendmaking plaatsvinden in het Publicatieblad van de Europese Unie (OPOCE).

Wil jij ook op de hoogte blijven van nieuwe overheidsopdrachten? Laat het ons weten.

Recentste wetgeving overheidsopdrachten België

Op 30 juni 2017 is de huidige regelgeving overheidsopdrachten in werking getreden. De wet en de koninklijke besluiten gelden voor alle overheidsopdrachten die je vanaf 30 juni 2017 hebt bekendgemaakt of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers hebt uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen (wanneer een bekendmaking niet verplicht is).

Opdrachten die je eerder hebt bekendgemaakt of waarvoor je de uitnodiging tot indiening van een offerte eerder hebt verstuurd, blijven onderworpen aan de vorige wet of koninklijke besluiten plaatsing. Aan deze opdrachten wijzigt de inwerkingtreding van deze regelgeving niets. 

Afhankelijk van wanneer je de opdracht hebt bekendgemaakt of je de uitnodiging hebt verstuurd om een offerte in te dienen, geldt er dus een ander basiskader:

  • vanaf 30 juni 2017: je overheidsopdracht valt volledig onder het basiskader van de huidige regelgeving overheidsopdrachten
  • vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017: je overheidsopdracht valt volledig onder het basiskader 2013-2017
  • vóór 1 juli 2013: de uitvoering van je opdracht valt onder het basiskader 1997-2013

Op 30 juni 2017 zijn daarnaast ook de wet betreffende de concessieovereenkomsten en het bijhorende koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels in werking getreden. Deze wet geldt voor de concessieovereenkomsten die je vanaf 30 juni 2017 hebt bekendgemaakt of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers hebt uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen (wanneer een bekendmaking niet verplicht is). Dit koninklijk besluit geldt vanaf 30 juni 2017 voor deze concessies. 

Kijk aandachtig na welke regelgeving van toepassing is op jouw opdracht en raadpleeg hieronder het gepaste kader.

 

De wetten en koninklijke besluiten over alle overheidsopdrachten (klassieke en speciale sectoren, defensie-en veiligheidsbeleid) en over concessieovereenkomsten zijn raadpleegbaar op de website public procurement.